SO SÁNH QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG BIM VÀ TRUYỀN THỐNG

Đăng bởi:Lê Trung - 09/07/2020

SO SÁNH QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG BIM VÀ TRUYỀN THỐNG

Việc sử dụng BIM 4D làm một trong những kỹ thuật nhỏ nhằm bổ trợ thêm cho công việc quản lý dự án. Mục đích chính của BIM 4D là để hình dung rõ hơn về tiến độ xây dựng, là kết quả của quá trình liên kết giữa mô hình 3D công trình và bảng tiến độ đã được lập sẵn.

Để làm rõ hơn hiệu quả sử dụng BIM 4D để quản lý dự án thay cho phương pháp truyền thống, tác giả sẽ đưa ra một số đầu công việc để so sánh trực quan như sau:

1. Lên kế hoạch và lập tiến độ

 • Truyền thống: chỉ có bảng tiến độ và biểu đồ dạng Bar-chart.
 • BIM 4D: Liên kết bảng tiến độ với mô hình 3D để hiểu rõ hơn về dự án.

học revit structure, revit architecture, navisworks, synchro 4d tại rdsic

2. So sánh tiến độ cơ sở và thực tế (Baseline vs Actual)

 • Truyền thống: so sánh trên biểu đồ Bar-chart dựa trên nhiều tập bản vẽ giấy.
 • BIM 4D: so sánh trực quan trên video mô phỏng.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

3. Kiểm soát tiến trình xây dựng

 • Truyền thống: thể hiện tiến trình dạng mặt bằng màu, dẫn đến thiếu chính xác.
 • BIM 4D: xuất mô hình 4D sang Ipad, đi ra ngoài công trường, cập nhật chúng và khi đó nó tự động cập nhật toàn bộ tiến trình.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

4. Lập kế hoạch trước (Lookahead Plan)

 • Truyền thống: lập kế hoạch trước với độ chính xác thấp.
 • BIM 4D: bản trình bày về kế hoạch trước rất rõ ràng, chính xác.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

5. Họp thảo luận về tiến trình

 • Truyền thống: mất thời gian để giải thích vấn đề và đưa ra quyết định.
 • BIM 4D: dễ dàng giải quyết các vấn đề và ra quyết định sớm.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

6. Phân tích xác nhận quyền sở hữu và giải quyết tranh chấp

 • Truyền thống: rất khó để chứng minh ai chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ và đòi hỏi quá nhiều thời gian và tiền bạc.
 • BIM 4D: rất dễ dàng để chứng minh ai chịu trách nhiệm về sự chậm trễ và kết quả mong đợi trong tương lai chỉ bằng cách sử dụng 1 video.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

7. Thể hiện và nghiên cứu phương pháp thi công xây dựng

 • Truyền thống: thể hiện biện pháp thậm chí đến vài trăm trang giấy.
 • BIM 4D: thể hiện biện pháp thông qua video từ 1-2 phút.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

8. Lên kế hoạch và quản lý an toàn lao động

 • Truyền thống: nhiều tài liệu và kế hoạch phức tạp.
 • BIM 4D: chỉ cần video 2 phút để thể hiện mối nguy hiểm và kế hoạch an toàn một cách trực quan.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

9. Nghiên cứu vị trí và mức an toàn của cần trục tháp

 • Truyền thống: các bản vẽ chỉ mang tính tượng trưng, hời hợt.
 • BIM 4D: cũng chỉ cần 2 phút video để thể hiện những gì bạn cần về sự an toàn của cần trục tháp.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

10. Quản lý tổng mặt bằng

 • Truyền thống: cần rất nhiều bản vẽ.
 • BIM 4D: chỉ cần video để thể hiện bố cục và hệ thống đường đi.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

11. Quản lý bản vẽ xây dựng

 • Truyền thống: rất nhiều bản vẽ và dữ liệu dự án cần lưu trữ.
 • BIM 4D: 1 mô hình 4D bao gồm tiến độ + mô hình 3D + ghi chú + hình ảnh.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

12. Tiếp cận quản lý dự án tổng quát

 • Truyền thống: bạn không thể kiểm soát được số lượng lỗi, sao chép, mất dữ liệu và lãng phí thời gian.
 • BIM 4D: chỉ cần 1 mô hình chia sẻ tích hợp.

học revit architecture, revit structure, navisworks, synchro 4d tại rdsic

Ứng dụng BIM thực sự là một bước chuyển mình trong thời đại áp dụng công nghệ mới vào quản lý dự án xây dựng. Và chắc chắn rằng, nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong thời gian tới và là một trong những công cụ không thể thiếu dành cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các nhà quản lý xây dựng tại Việt Nam.

Trình bày: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn