SALON 3-MAN – LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG

Đăng bởi:Luong Long Hung - 04/06/2024

Chủ Đầu Tư:
Salon 3-Man

Địa Điểm:
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mô Tả:
300 M2/Sàn X 4 Tầng

Tình Trạng:
Đã Hoàn Thành

Nhiệm Vụ:
Tư Vấn Thiết Kế Và Chuyển Giao Công Nghệ Sàn Hộp Rỗng


Cách Âm – Cách Nhiệt – Vượt Nhịp – Thi Công Nhanh