VIDEO LẮP DỰNG COPHA NHÀ CAO TẦNG

Đăng bởi:Phạm Minh Đức - 27/06/2019

*Cung cấp giải pháp và cho thuê copha Nhôm và khung mặt ván.
Hạng mục: 
1. Bể nước, mương cáp nhà xưởng.
2. Nhà cao tầng.
(bao gồm giải pháp thi công và thuyêt minh tính toán)