THI CÔNG SÀN LFORM SKY.BRIDGE

Đăng bởi:Havavan Havavan - 09/01/2022

THI CÔNG SÀN LFORM SKY.BRIDGE

QUY TRÌNH THI CÔNG SÀN 1 PHƯƠNG SỬ DỤNG HỘP CỐP PHA LFORM – SKY.BRIDGE

1. Công tác giàn giáo

 

2. Công tác ván khuôn phẳng

 

3. Rải hộp cốp pha LFORM Sky.Bridge

 

4. Lắp đặt thép sườn dầm và thép lưới hàn

 

5. Đổ bê tông pha 1: khe sườn dầm

 

6. Đổ bê tông pha 2: hoàn thiện lớp mặt

 

7. Tháo dỡ hộp Cốp pha LFORM Sky.Bridge

 

8. Tháo dỡ giàn giáo & Hoàn thiện