CUNG CẤP GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG AQUA SPORT CENTER

Đăng bởi:Lê Trung - 02/04/2021

💥 Dự Án: AQUA SPORT CENTER, ĐỒNG NAI.

💥 Công ty StarCons đồng hành với Tổng thầu Cải tiến biện pháp thi công áp dụng trong việc nâng cao chất lượng, tiến độ và an toàn tại các dự án nhà cao tầng tại Việt Nam.

💥 Cung cấp giải pháp thi công copha StarForms tại công trình #AQUA SPORT CENTER, ĐỒNG NAI. nhằm

    1. Thi công đơn giản, công nhân có thể học và làm thuần thục giải pháp trong ngày làm việc đầu tiên.

    2. Giúp kiểm soát an toàn, Nâng cao chất lượng,đẩy nhanh tiến độ dự án.

    3. Đồng bộ hình ảnh chuyên nghiệp trong thi công và hạn chế nhân công giúp tối ưu năng suất lao động (giảm thiểu việc phụ thuộc vào tay nghề tổ nhóm copha tại dự án)...... là giải pháp tối ưu cho thị trường lực lượng lao động xây dựng hiện nay.