CẤU KIỆN CƠ BẢN TRONG HỆ COPHA NHÔM CẦU THANG

Đăng bởi:Lê Trung - 05/07/2020

**Cấu kiện cơ bản trong hệ cốp pha nhôm cầu thang

 + Cầu thang là một trong những kết cấu đặc biệt nhất của toàn bộ công trình. Vì vậy cốp pha nhôm cầu thang cũng có hình dạng và kích thước không được điển hình.

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tên gọi và vai trò của một số tấm thường gặp.

22, 23, 24. Tấm vách đặc biệt

 • Tên gọi : Stair Al Wall Panel
 • Vai trò : Định hình bê tông vách trong cầu thang
 • Vị trí : Vách chiếu tới, chiếu nghỉ.

25. Tấm GUN

 • Tên gọi: Gun Panel
 • Vai trò: Định hình bê tông chân vách và bậc thang

Vị trí: Góc vuông giữa bậc thang giao với vách.

26, 27. Tấm 3D cầu thang

 • Vai trò: Định hình bê tông lỗ thông thủy
 • Vị trí: Cuối lỗ thông thủy, chuyển hướng vế thang

28. Tấm bậc cầu thang

 • Tên gọi: Cover Panel
 • Vai trò: Định hình phương đứng bậc thang
 • Vị trí: Cạnh đứng bậc thang

29. Tấm Side

 • Tên gọi: Side panel
 • Vai trò: Định hình bê tông mặt bên vế thang
 • Vị trí: Mặt bên vế thang

30.Tấm đậy bậc thang

 • Tên gọi: Cap Panel
 • Vai trò: Tạo hình và ngăn cản bê tông tràn bậc thang.

Vị trí: Mặt bậc thang

Nguồn:https://coffanhom.com/