GIẢI PHÁP THIẾT BỊ CHỐNG SÀN STARFORMS

Đăng bởi:Lê Trung - 19/11/2019

*Ván khuôn sàn với lưới dầm nhôm có thể tiếp cận để định dạng lựa chọn Đối với độ dày bản mỏng lên đến 33 cm hoặc có thêm phần giữa của phần tử lên đến 67 cm

*Thành phần nhẹ - yếu tố tiêu chuẩn chỉ nặng 18 - 20 kg

* Cấu tạo 2 thành phần hệ thống cần thiết cho mỗi trường tiêu chuẩn Thông qua sự thay đổi theo hướng hình thành, các khu vực phụ được giảm đến mức tối thiểu Đóng các khu vực phụ chỉ có 2 yếu tố phụ khác nhau Trình tự lắp ráp có hệ thống Đơn giản, xoay lên trên từ bên dưới giải pháp lan can cho các cạnh của tấm.